• Slidebg
TORUN Hukuk & Danışmanlık | Av.Ecem TORUN

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra ve iflas hukuku, borcunu ödemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine nasıl karşılanacağını konu alır.

AİLE HUKUKU

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır.

İŞ HUKUKU

İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır.

Image

MİRAS HUKUKU

Bir kimsenin ölümünden sonra yasal ve atanmış kalıtçılarına geçecek kalıtın geçiş koşullarını, tüzel sonuçlarını vb. konu alan hukuk dalı.

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Sözleşmeler Hukuku, taraflar arasında borç ve sözleşmelerden doğan anlaşmazlıklara yönelik oluşturulmuş Borçlar Hukuku'nun temelini oluşturan hukuk dalıdır

KAMULAŞTIRMA HUKUKU

Kamulaştırma, devletin kamu yararını gerekçe göstererek bir kimsenin sahipliğinde bulunan özel mülkiyete rızası dışında son vermesidir. Kamulaştırma işlemini yapan idare, bedelini ödemek şartıyla gerçek ve özel hukuk tüzel kişilere ait bulunan taşınmaz mallara hak sahibi olur.

Image

Avukat Ecem Torun Kimdir?

2017 yılında hukuk fakültesinden mezun olan Av. Ecem TORUN 2018 Yılında itibaren aktif avukatlık yapmaktadır. Avukat Ecem Torun tüm hukuki ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek uygulamayı ve müvekkillerine de aktarmayı ilke edinmiş olup, müvekkillerin ihtiyaçlarına göre analizler yaparak en iyi hukuk hizmeti almalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Geniş bir yelpazede avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunan Avukat Ecem Torun'un spesifik olarak ilgi ve uzmanlık alanları  olarak ise, İdare Hukuku ve İş Hukuku olup; şahısların ve bir ticari işletmenin güncel olarak ihtiyaç duyabileceği tüm hukuk alanlarla da ilgilenmektedir. Bu alanlardan başlıcalarının ise İcra ve İflas Hukuku, Miras Hukuku, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Vergi Hukuku olduğunu söylemek mümkündür.

Avukat Ecem Torun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu bütün müvekkillere hukuki görüşler sağlamaktadır. Bunun dışında, ihtiyaç ve hedeflere uygun olarak,  çeşitli tiplerde ticari sözleşmeler hazırlamakta ve müzakere ve iş görüşmelerinizde yardımcı olmaktadır. Ayrıca, bağımsız veya yapılan danışmanlık  işleri ile bağlantı olarak hukukun her alanında çok sayıda dava takip etmekte, yetkili mercilere gerekli başvurularda bulunmakta ve bunların takibini gerçekleştirmektedir.

Çalışma Alanları

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Kamulaştırma Hukuku

Kamulaştırma Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku

İdare Hukuku

İdare Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku